Country Report

Internet Service Providers in Albania

Top 50 organizations with the largest IP allocations in Albania

Get Started

Name IPv4 addresses AS numbers

IPKO Telecommunications LLC

78,848 1

Albtelecom Sh.a.

70,656 2

"Albanian Satellite Communications" sh.p.k.

36,608 1

Abissnet sh.a.

20,736 1

ABCOM Shpk

13,824 1

Ada Holding Shpk.

11,264 1

Pronet sh.p.k.

11,008 1

VIVO Communications Sh p k

9,216 1

ITirana Sh.p.k.

9,216 1

Keminet Ltd.

8,704 1

Nisatel LTD

7,424 1

Telekom Albania SH.A

6,144 1

4ALB shpk

6,144 1

Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit

5,376 2

Bleta Sh.p.k

5,120 1

Vodafone Albania Sh.A.

4,864 1

I.B.C shpk

3,072 2

TelKos L.L.C

3,072 1

ITCOM Shpk

3,072 1

Albanian Telecommunications Union SH. P.K.

3,072 1

Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjeti Te

2,048 3

ENET Shpk

2,048 1

PLUS COMMUNICATION SH.A

2,048 2

Tele.Co.Albania SHPK

1,792 1

MC NETWORKING Sh.p.k.

1,792 1

Mobitel Communication Sh.p.k

1,280 2

N.T.SH Elektra

1,024 1

Raiffeisen Bank Kosovo JSC

1,024 1

SKY ELBASAN sh.p.k

1,024 1

Starnet Sh.p.k.

1,024 1

A.M.B.E shpk

1,024 1

Diginet shpk

1,024 1

PRIAM NET Sh.p.k.

1,024 1

Albania State Police

1,024 1

Intercom Data Service sh.p.k

1,024 1

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA PJSC

1,024 1

"ProCredit Bank" Sh.a

1,024 1

NEXT-TV SHPK

1,024 1

UltraNet sh.p.k

1,024 1

N.P.SH "ISP - Broadcast"

1,024 1

Ymer Kurtolli trading as N.T.P. Ardi

1,024 1

S E L C O M SHPK

1,024 1

Zero Gravitet Limited Liabillity Company

1,024 1

N.T.SH. Vista

1,024 1

N.SH "[email protected] - NET"

1,024 1

Artur Imeraj trading as FIRST.COM

1,024 1

Myrteza Qarri trading as Shqiponja ISP

1,024 1

N.SH. Internet ,, Albi @ Net"

1,024 1

IPRO Sh.p.k.

768 1

Leonard Hoxhaj trading as NTSH "EGC"

512 1