Company Info

How many IP's does Universidad Nacional de La Plata have?

Get Started

IP's Report for Universidad Nacional de La Plata

Toatal IPV4 65,536
Toatal IPV6 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336
Toatal Prefix 2
Toatal ASN 1

ASN Report for Universidad Nacional de La Plata

AS ORGID Prefix IPV4 IPV6
AS5692 2 65,536 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336
2

Prefix Report for Universidad Nacional de La Plata