Company Info

How many IP's does Universidad Nacional de Buenos Aires have?

Get Started

IP's Report for Universidad Nacional de Buenos Aires

Toatal IPV4 65,536
Toatal IPV6 0
Toatal Prefix 2
Toatal ASN 1

ASN Report for Universidad Nacional de Buenos Aires

AS ORGID Prefix IPV4 IPV6
AS3449 AR-UNBA-LACNIC 2 65,536 0
2

Prefix Report for Universidad Nacional de Buenos Aires